Bestellen

ASVA heeft een brief opgesteld die je naar het College van Bestuur kunt sturen. Lees hem hier!

Beste College van Bestuur,

Ik ben een student van de UvA en ik eis dat het proctoring beleid wordt herzien.

Drie uur lang stil moeten zitten, een camera gericht hebben op mijn persoonlijke ruimte, ; dit kan niet het nieuwe normaal zijn.

Studenten hebben petities ondertekend, artikelen geschreven, zelfs een rechtszaak aangespannen tegen de universiteit maar toch wordt er niet naar ze geluisterd. De UvA geeft aan dat het gebruik van online proctoring een last resort zou zijn, maar wij zien dat duizenden studenten geen andere mogelijkheid hebben dan door Proctorio gemonitord te worden. Niet alleen kan het systeem de massale aantallen studenten niet aan, ook zou het niet opgedrongen moeten worden aan zo’n groot deel van de studentenpopulatie. Wij eisen beter dan de onzekerheid, het wantrouwen en de ineffectiviteit van Proctorio.

Er zijn eindeloze alternatieven, zoals tentamen op locatie, take home tentamens, open boek tentamens, essays, online tentamen met zoom. Ik vraag nu dat de examencommissie niet alleen deze alternatieven overweegt, maar ook verantwoording aflegt waarom er geen enkele andere optie mogelijk was en zij genoodzaakt waren om te kiezen voor een proctoring tentamen. 

Vul hieronder je naam in, zodat wij in jouw naam deze brief naar het College van Bestuur kunnen sturen.

ASVA slaat je gegevens op voor het toezenden van de brief. Deze gegevens zijn nodig om je te identificeren en worden verder nergens voor gebruikt. Na afloop van de campagne worden de gegeven binnnen 3 maanden verwijderd. Als je gegevens wilt inzien, ze wil laten verwijderen of een andere vraag hebt, dan kan je een mail sturen naar voorzitter@asva.nl.

%d bloggers like this: